مشتریان موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان


بخشي از سوابق حرفه اي موسسه و مديران بشرح جدول زير است:
الف- خدمات حسابرسي و حسابرسي مالياتي

1 شركتهاي آب و فاضلاب استانهاي كشور و تابعه
(متعدد) حسابرسي صورتهاي مالي
بخش عمومي- به مدت چند سال متوالي- ادامه دارد

2 -شركتهاي توزيع نيروي برق استانهاي كشور (متعدد) حسابرسي صورتهاي مالي
بخش عمومي- چند سال متوالي- ادامه دارد

3 شركتهاي تحت پوشش بنياد پانزده خرداد ( متعدد) حسابرسي صورتهاي مالي بخش عمومي

4 -شركتهاي توليد برق (چندين شركت مختلف) حسابرسي صورتهاي مالي
بخش عمومي- چند سال متوالي- ادامه
دارد
5 شركتهاي تحت پوشش بنياد مستضعفان (متعدد)
حسابرسي صورتهاي مالي و ناظر
تصفيه
بخش عمومي
6
شركتهاي شهركهاي صنعتي ايران (متعدد)
حسابرسي صورتهاي مالي،
حسابرسي مالياتي و حسابرسي
طرح هاي عمراني
بخش عمومي
7 شهرداري ها ( 6 شهر) حسابرسي صورتهاي مالي بخش عمومي
8 شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي (متعدد) حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي
مالياتي
بخش عمومي- به مدت چند سال
متوالي
9
گسترش انفورماتيك ايران (دانشگاه علمي و كاربردي) حسابرسي صورتهاي مالي بخشي خصوصي
10 دانشگاه و موسسات آموزش عالي (دانشكده و آموزشكده
صنعت آب و برق و دانشگاه صنايع و معادن)
حسابرسي صورتهاي مالي بخش عمومي
11 شركتهاي تابعه جهاد سازندگي (متعدد) حسابرسي صورتهاي مالي بخش عمومي
12 ساير شركتهاي توليدي، خدماتي، معدني، پيمانكاري و
بازرگاني (متعدد)
حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي
مالياتي عمدتاً خصوصي
ب- خدمات مالي
رديف نام شركت ساير توضيحات مدت زمان
1 سازمان ملي زمين و مسكن استان قزوين تحت پوشش سازمان مسكن بمدت سه سال
2 شركت صنايع پايين دستي پتروشيمي تحت پوشش سازمان گسترش بمدت دو سال
3 شركت مهندسين مشاور پژوهش مهندسين مشاور بمدت 11 سال – ادامه دارد
4 شركت بازرگاني غله منطقه 13 (همدان) تحت پوشش وزارت بازرگاني
5 شركت كاوش كام آسيا بخش خصوصي
6 آب و فاضلاب استان زنجان (طرح عمراني) بخش عمومي تهيه صورتهاي مالي ( 11 سال)
7 شركت ويدا بخش خصوصي
8 شركت توسعه انبوه سازي پاسارگاد بخش خصوصي- بانك پاسارگاد بمدت دو سال
9 شركت مرهم دارو بخش خصوصي بمدت دو سال
10 شركت مرهم رازي بخش خصوصي بمدت دو سال
11 شركت سرمايه گذاري توسعه سپهر تهران بخش خصوصي بمدت 3 سال- ادامه دارد
12 شركت فرآوري ماهي قشم بخش خصوصي
13 شركت فراانديشان مبين بخش خصوصي به مدت دو سال
14 شركت حمل ونقل بين المللي خط صبا بخش خصوصي به مدت دو سال- ادامه دارد
15 جهاد توسعه خدمات زيربنايي بخش عمومي- نهاد غيردولتي
16 تعاوني مسكن اداره كل اخبارخارجي بخش خصوصي

خدمات طراحي سيستم حسابداري بهاي تمام شده
رديف نام شركت ساير توضيحات
1 شركت كولر گازي ايران بخش خصوصي - ساخت كولر گازي
2 شركت جهاد زمزم بخش عمومي (جهاد)- ساخت لوله هاي پلي اتيلن
3 شركت توسعه اماكن ورزشي كشور بخش دولتي - تحت پوشش سازمان تربيت بدني (سيستم حسابداري درآمد)
4 شركت چيني ايرانا (ايرانا) بخش خصوصي - صنعت كاشي و سراميك (پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)
5 شركت پاكشو (گروه صنعتي گلرنگ) بخش خصوصي - صنعت شوينده
6 شركت خدمات زيربنايي بخش عمومي- نهاد غيردولتي
7 شركت آريان كيمياتك بخش خصوصي- توليد محصولات بهداشتي- مشاوره طراحي سيستم
د- تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه
رديف نام شركت ساير توضيحات
1 شركت سامان ايران بخش عمومي- پيمانكار ساخت سازه
2 شركت توسعه سيلوها بخش عمومي(جهاد سازندگي)- پيمانكار ساخت سازه سيلو
3 شركت جهان كوثر بخش عمومي(جهاد سازندگي)- پيمانكار ساخت سازه سيلو ( 3 دوره)
4 شركت خدمات فني رنا بخش خصوصي- صنعت خودرو سازي
5 شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن بخش خصوصي (سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)
6 جهاد توسعه خدمات زيربنايي بخش عمومي- نهاد غيردولتي
7 آزمون جاده اي خودرو بخش خصوصي- صنايع خودرو
ه- خدمات تهيه صورتهاي مالي تلفيقي
رديف نام شركت ساير توضيحات مدت زمان
1 بنياد پانزده خرداد نهاد عمومي غير دولتي
2 شركت سرمايه گذاري نيرو (سهامي عام) پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3 شركت محصولات كشاورزي ، دامي و منابع طبيعي تحت پوشش وزارت جهاد كشاوزي به مدت پنج سال
4 شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي تحت پوشش وزارت جهاد كشاوزي به مدت شش سال
5 مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سه سال

و- انجام خدمات مشاوره مالي و مديريت
رديف نام شركت ساير توضيحات
1 مرهم دارو بخش خصوصي- اشخاص حقيقي
2 مرهم رازي بخش خصوصي- اشخاص حقيقي
3 شركت جهان كوثر بخش عمومي - پيمانكار ساخت سازه- به مدت 8 سال
4 شركت فرآمد دريا بخش خصوصي - پيمانكار ساخت سازه هاي دريايي- به مدت 2 سال
5 مهندسين مشاور پژوهش بخش خصوصي - مهندسين مشاور
6 شركت آب و فاضلاب استان اصفهان بخش عمومي
7 شركت حمل ونقل بين المللي خط صبا بخش خصوصي
8 شركت آريان كيميا تك بخش خصوصي- مشاوره مديريت
ز انجام خدمات ارزيابي سهام
رديف نام شركت ساير توضيحات
1
شركت پيمان غرب بخش دولتي به منظور خصوصي سازي
2
مهندسين مشاور نيروي آذربايجان (منا) بخش دولتي به منظور خصوصي سازي
3
مهندسين مشاور بهره برداري و بهينه سازي نيرو بخش دولتي به منظور خصوصي سازي
ح- انجام خدمات حسابرسي داخلي و حسابرسي ويژه
رديف نام شركت ساير توضيحات
1
شركت مخابرات ايران- حسابرسي داخلي بخش عمومي (سهامي عام)
2
شركت پديده نيكان صبا- حسابرسي ويژه شركت صبا جهاد
3
شركت چيني البرز حسابرسي ويژه شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن و بخش خصوصي
4
شركت تعاوني مسكن فرهنگيان اراك- حسابرسي ويژه بخش خصوصي
5
شركت فرآوري ماهي قشم بخش خصوصي
ط- انجام خدمات اصلاح حساب
رديف نام شركت ساير توضيحات
1 شركت توسعه سيلوها بخش عمومي (جهاد)- پيمانكار ساخت و سازه و سيلو
2 شركت خدمات زيربنايي بخش عمومي (جهاد)- پيمانكار ساخت سازه( 2 دوره)
3 شركت جهان كوثر بخش عمومي (جهاد)- پيمانكار ساخت سازه ( 2 دوره)
4 شركت پناهساز ايران بخش عمومي (جهاد)- پيمانكار ساخت سازه ( 2 دوره)
5 سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم بخش عمومي (اصلاح حساب داراييهاي ثابت)
6 توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و بويراحمد شركت توانير، سرمايه گذاري صبا

با ما تماس بگیرید

ورود کابر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی شرکت طراحی پرتو