درباره مدیران و همکاران


مشخصات شركاء به ترتيب حروف الفبا به شرح زیر می باشد :

 

آقاي رسول انگبيني :

 

 مشخصات و مدارك تحصيلي و حرفه اي:

متولد 1344 – اصفهان   

ليسانس حسابداري از دانشگاه شهيد بهشتي ( ملي سابق ) سال 1366
 فوق ليسانس حسابداري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز –  سال  1370
  از انجمن حسابداري ايران- سال 1393 (DBA) دكتري مديريت كسب وكار  
شرح سوابق کار مدت سال 
مدير و شريك مؤسسه حسابرسي رهنمودگران كاردان  از تاریخ 1380/12/11
انجام خدمات حسابرسي در سازمان حسابرسي  9
 انجام خدمات حسابرسي داخلي در گروه صنعتي كفش ملي 2
 انجام خدمات حساابرسي در مؤسسات حسابرسي بخش خصوصي 5
تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي 3
 انجام خدمات مشاوره در امور سرمايه گذاري 1
عضو كميته حسابرسي در شركت سرمايه گذاري سايپا (سهامي عام) 1
   

عضويت در مجامع علمي و حرفه اي  :


 عضو جامعه حسابداران رسمي ايران (IACPA) 

- كارشناس رسمي دادگستري در امور حسابداري و حسابرسي(صلاحيت انجام امور حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سه مالشركه
شركتهاي خدماتي و بازرگاني)

 عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران  (AAA)

حسابدار مستقل عضو انجمن حسابداران خبره ايران ( IICA)

 عضو انجمن حسابداران انگلستان  ( BAA)

عضو پيوسته (ويژه) انجمن حسابداري مديريت ايران ( IMAA)

 عضو پيوسته (ويژه) انجمن مهندسي مالي اير         ( IEEA)

 

 آقای قاسم   بنی مهد :

 

 مشخصات و مدارك تحصيلي و حرفه اي :

متولد 1329 –                                   رودسر

لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه مدیریت گیلان

-                                                     سال 1356

سوابق کار   :

شرح سوابق      :                                                                                                  مدت سال

 مدیر و شریک موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان  (حسابداران رسمی )  ازتاریخ 1393/11/16
  مدیر و شریک موسسه حسابرسی آبان روش             (حسابداران رسمی )   4/5 
 مدیر موسسه حسابرسی هوشیار ممیز                  (حسابداران رسمی )  1/5
 مدیر ارشد حسابرسی داخلی گروه صنعتی بارز         (سهامی عام)      11
 مدیر مورد تائید سازمان حسابرسی                        (اشخاص حقیقی )   3
 انجام خدمات حسابرسی در سازمان حسابرس  10
 عضو هیئت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم  4
 مشاور همزمان در امور مالی  6

 عضویت در مجامع علمی وحرفه ای :

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران    (IACPA)

عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران    (AAA

عضو انجمن حسابداران خبره ایران       (حسابدار مستقل)

 

آقاي ناصر پسران رزاق :

 

مشخصات و مدارك تحصيلي و حرفه اي :  
متولد 1344 –                         تهران  
ليسانس حسابداري از دانشگاه شهيد بهشتي (ملي سابق) سال 1366
فوق ليسانس حسابداري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز سال 1370
دکتری مدیریت کسب و کار از انجمن حسابداري ايران- سال 1393 (DBA)   
   

 

شرح سوابق  :  مدت  سال      
مدير و شريك مؤسسه حسابرسي رهنمودگران كاردان از تاریخ 1380/12/11
انجام خدمات حسابرسي در سازمان حسابرسي 5
انجام خدمات حسابرسي در موسسات حسابرسي بخش خصوصي 8
معاونت مالي و اداري شركت جهان كوثر 3
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي    11
مشاوره همزمان در امور مالي 12
همكاري همزمان با سازمان حسابرسي (مدير مورد تائيد سازمان) 3
مدرس مركز آموزش مديريت دولتي، دانشگاه الزهرا، علامه طباطبايي، دانشگاه علوم اقتصادي، جامعه حسابداران رسمي، پيام نور و شاهد  
   


عضويت در مجامع علمي و حرفه اي  :

 عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ( IACPA

عضو انجمن حسابداران خبره ايران- حسابدار مستقل (IICA)

عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران  (AAA)

 عضو انجمن حسابداران انگلستان (  BAA)

 عضو پيوسته (ويژه) انجمن حسابداري مديريت ايران  (IMAA)

عضو پيوسته (ويژه) انجمن مهندسي مالي ايران    ( IEEA)

 

آقاي مسعود قریب  :

 

 
متولد 1348 –                                              تهران  
ليسانس حسابداري از دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران   سال 1371
فوق ليسانس حسابداري از دانشگاه آزاد جنوب تهران سال1378
   
شرح سوابق  :         مدت سال
مدیر وشریک موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان (حسابداران رسمی ) از تاریخ 1393/11/16
مدير مؤسسه حسابرسي رهنمودگران كاردان  (حسابداران رسمی) 3
مدیر مالی واداری شرکت داروسازی بهوزان     (سهامی عام) 7
مدیر مالی  شرکت داروسازی مداوا     (سهامی خاص) 6
رئیس حسابداری صنعتی شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام) 2
حسابرسی در سطوح مختلف در موسسات و سازمان حسابرسی 8
   

عضویت در مجامع علمی وحرفه ای :

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران    (IACPA)

عضو انجمن حسابداران خبره ایران       (حسابدار رسمی)

کار شناس رسمی داد گستری در رشته حسابداری وحسابرسی          از سال  1384

 

آقاي هاشم مقدميان :

 

مشخصات و مدارك تحصيلي و حرفه اي  :  
متولد 1337 –                            تهران  
ليسانس حسابداري از دانشگاه علامه طباطبايي سال1365
فوق ليسانس حسابداري از دانشگاه آزاد اسلامي سال 1369
   
شرح سوابق   : مد ت سا ل
مدير و شريك مؤسسه حسابرسي رهنمودگران كاردان از تاریخ 1391/08/01
مدير و شريك مؤسسه حسابرسي آبان روش 8
انجام خدمات حسابرسي در مؤسسات حسابرسي بخش خصوصي 11
مدير مورد تأييد سازمان حسابرسي 1
انجام خدمات حسابرسي در سازمان حسابرسي  8
مشاور مالي شركتهاي بخش خصوصي  2
تدريس در دانشكاهها و مؤسسات آموزش عالي 5
   

عضويت در مجامع علمي و حرفه اي  :

 عضو جامعه حسابداران رسمي ايران  ( IACPA)

 عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران  (  AAA)

با ما تماس بگیرید

ورود کابر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی شرکت طراحی پرتو