جهت اعلام تقاضای همکاری لطفا فرم زیر را با دقت تمام تکمیل بفرمایید


نام و نام خوانوادگینام پدرکد ملیشماره شناسنامهمحل تولدتاریخ تولدمحل صدورتابعیتمذهبوضعیت تاهل

تعداد افراد تحت کنترلوضعیت جسمانی

نوع بیماری( در صورت وجود )شماره بیمهشماره سریال شناسنامهخدمت وظیفه عمومی

نشانی محل سکونتشماره تلفن ثابتشماره تلفن همراهمدارج تحصیلی به ترتیب اخذ مدرک

مدت تحصلی(مثلا : از 2/5/1368 تا2/8/1390 نام و محل دانشگاه / موسسه آموزشی معدل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
   
     


دکتری
   
     
کارشناسی ارشد
   
     
 کارشناسی 
   
     
کاردانی
   
     
دیپلم


سوابق خدمت ( سوابق شغلی خود را از آخرین شغل به ترتیب بنویسید )

مدت خدمت - مثلا : از 2/5/1368 تا2/8/1390 تلفن تماس آخرین حقوق - به ریال نوشته شود علت ترک خدمت آخرین سمت نام موسسه / شرکت محل خدمت
   
     


   
     
   
     
   
     
   
     


دوره های آموزشی طی شدهمیزان آشنایی با کامپیوتر

چنانچه آشنا به زبان خارجی هستید در حد تسلط نام آن را بنویسیدحداقل دو معرف برای خود بنویسید ، همراه با آدرس و شماره تلفن معرفانآیا حاضرید در مواقع لزوم اضافه کاری کنید ؟

آیامی توانید در صورت لزوم به ماموریت خارج از تهران بروید ؟

میزان حقوقی درخواستی خود را به ریال بنویسیدلطفا کد امنیتی زیر را وارد نمایید

کد امنیتی


ورود کابر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی شرکت طراحی پرتو